Pnea teriminin tıbbi anlamı; suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.