Pneodynamics teriminin tıbbi anlamı; n. Solunum dinamiği.