Pneogaster teriminin tıbbi anlamı; n. Embriyo'nun solunum aygıtı.