Pneograph teriminin tıbbi anlamı; n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.