Pneoscope teriminin tıbbi anlamı; n. See: Pneomograph.