Pneumatization teriminin tıbbi anlamı; n. Dokuda, özellikle kemik dokusunda küçük hava boşluklarının oluşması (Kafa kemikler içinde görüldüğü gibi).