Pneumatodyspnea teriminin tıbbi anlamı; n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.