Pneumatology teriminin tıbbi anlamı; n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.