Pneumatometry teriminin tıbbi anlamı; n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).