Pneumatorrhachis teriminin tıbbi anlamı; n. Omurga kanalında gaz bulunması.