Pneumatosis teriminin tıbbi anlamı; n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.