Pneumatotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.