Pneumaturia teriminin tıbbi anlamı; İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.