Pneumo teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.