Pneumoarthrography teriminin tıbbi anlamı; n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.