Pneumocephalus teriminin tıbbi anlamı; n. Beyin karıncığında hava bulunması.