Pneumococcemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.