Pneumococcosuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda pnömokok bulunması.