Pneumococcus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. pneumococci). Zatürrie (pnömoni) sebebi olan mikroplardan biri, pnömokok, diplococcus pneumoniae.