Pneumoconiosis teriminin tıbbi anlamı; n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.