Pneumohemothorax teriminin tıbbi anlamı; n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.