Pneumohyoderma teriminin tıbbi anlamı; n. Derialtı dokularında hava bulunması.