Pneumology teriminin tıbbi anlamı; n. Nefes yolları hastalıkları bilgisi, pnömoloji.