Pneumono teriminin tıbbi anlamı; pref. Akciğer, akciğerle ilgili