Pneumonograph teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer radyogramı.