Pneumonophthisis teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer tüberkülozu.