Pneumonotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer ameliyatı.