Pneumophone teriminin tıbbi anlamı; n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.