Pneumopleuritis teriminin tıbbi anlamı; n. Akciğer plevra iltihabı.