Pneumotherapy teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.