Pnina teriminin tıbbi anlamı; n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.