Pock teriminin tıbbi anlamı; n. Çiçek hastalığının kabarcığı.