Pock-Mark teriminin tıbbi anlamı; n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.