Poculum teriminin tıbbi anlamı; n. Ortası çukur kap, tas.