Podginess teriminin tıbbi anlamı; n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.