Podium teriminin tıbbi anlamı; n. Ayak (özellikle memeli hayvanların).