Poikilocyte teriminin tıbbi anlamı; n. Anormal şekilli eritrosit, poikiloblast, poikilosit.