Poikilothermic teriminin tıbbi anlamı; a. Vücut ısısı muhite göre değişen.