Poisonousness teriminin tıbbi anlamı; n. Zehirlilik.