Polarization teriminin tıbbi anlamı; n. Işık titreşimlerinin tek bir düzleme çevrilmiş olmaları hali, polarma.