Pollute teriminin tıbbi anlamı; v. Kirletmek, bulaştırmak.