Polyarteritis teriminin tıbbi anlamı; n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.