Polyblast teriminin tıbbi anlamı; n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.