Polychromatic teriminin tıbbi anlamı; a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.