Polychromatophilia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.