Polycyesis teriminin tıbbi anlamı; n. Mültipl gebelik.