Polydactylia teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.