Polydontia teriminin tıbbi anlamı; n. Diş sayısının normalden fazla oluşu.