Polydysplasia teriminin tıbbi anlamı; n. Vücutta çok sayıda kusurlu organ bulunuşu.