Polygalactia teriminin tıbbi anlamı; n. Aşırı süt salgısı, poligalaksi.